Projekt Paweł Hulka – Laksowski

Dnia 13.11.2008r. w naszym gimnazjum odbyły się niezwykłe zajęcia z języka angielskiego. Były to warsztaty realizowane w ramach projektu Paweł Hulka – Laksowski dofinansowanego przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego.

„What is a good translation?”

Cele warsztatów:

Prezentacja postaci patrona Gimnazjum STO Pawła Hulki-Laskowskiego, sławnego tłumacza i humanisty, wybitnego obywatela Żyrardowa.

Prezentacja informacji dotyczących tłumaczeń ustnych i pisemnych.

Prezentacja metod, strategii i technik translacyjnych oraz kryteriów ich wyboru.

Przetłumaczenie przez uczestników fragmentów książki „Harry Potter” z języka angielskiego na język polski.

Program warsztatów

1. Prezentacja postaci Pawła Hulki-Laskowskiego – tłumacza i patrona Gimnazjum STO.

2. Wykład na temat podstawowych informacji o tłumaczeniach pisemnych i ustnych (translation i interpreting) oraz przesłanek wyboru odpowiednich metod, strategii i technik translacyjnych, kryteria oceny jakości przekładu.

3. Prezentacja multimedialna podstawowych metod i strategii translacyjnych tłumaczenia literackiego i audiowizualnego na wybranych przykładach z literatury („Hobbit”, „Władca pierścieni”), filmu („Shrek”, „Pulp Fiction”) i codziennego życia.

4. Warsztaty tłumaczeniowe dla uczestników. Przetłumaczenie fragmentu jednej z części cyklu o Harrym Potterze z języka angielskiego na polski.

5. Zebranie i ocena prac przez prowadzących warsztaty.

6. Omówienie prac z uczestnikami warsztatów.

7. Wręczenie uczestnikom certyfikatów uczestnictwa.

Warsztaty przygotowali nauczyciele języka angielskiego Społecznego Gimnazjum STO w Żyrardowie: Iwona Suchecka, Mariusz Kozłowski (tłumacz).

Wraz z dyrektorem Społecznego Gimnazjum STO w Żyrardowie Teresą Sitarz warsztaty otworzyła w imieniu Starosty Powiatu Żyrardowskiego Pana Wojciecha Szustakiewicza – Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa – Pani Anna Kolera.

Uczestnicy:

Publiczne Gimnazjum im. E. Krasińskiego w Radziejowicach

Kacper Sekieta

Edyta Majchrzak

Anna Maliszewska

opiekun: Kinga Kanigowska

Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie

Angelika Brzozowska

Karolina Jakubiak

Katarzyna Suska

Opiekun: Rafał Mitura

Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej

Jakub Leśniewski

Piotr Tkaczyk

Rafał Yerkanyan

Opiekun: Małgorzata Zawadzka

Społeczne Gimnazjum STO w Żyrardowie

Marta Walczak

Małgorzata Rdest

Paweł Kowalski

„Paweł Hulka – Laskowski”

Finał 12.12.2008r.

Przybyli goście: Grzegorz Dobrowolski – Wicestarosta

Anna Kolera – Dyrektor Wydz. Oświaty Starostwa Powiatowego

Grzegorz Obłekowski – Wiceprezydent Miasta Żyrardowa

Projekt „Paweł Hulka – Laskowski” został opracowany w Zespole Szkół Społecznych STO w Żyrardowie, którego patronem jest ten żyrardowski pisarz i społecznik. Projekt został zgłoszony przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (organ prowadzący szkołę) do konkursu na realizację zadania publicznego:

„Aktywizacja społeczeństwa Powiatu Żyrardowskiego poprzez

upowszechnianie nauki, kultury i sztuki”

i otrzymał dofinansowanie Powiatu Żyrardowskiego.

Cele projektu:

Przedstawienie dzieciom i młodzieży sylwetki Pawła Hulki – Laskowskiego jako wzoru do naśladowania,

rozwijanie wiedzy o kulturze, historii i tradycji własnego regionu,

tworzenie więzi z „małą ojczyzną”,

ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej,

promocja instytucji zajmujących się w powiecie postacią pisarza,

aktywizacja i integracja społeczności powiatu,

współpraca Społecznego Towarzystwa Oświatowego z innymi podmiotami w ramach „Partnerstwa na rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego”,

kontynuacja systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą wokół jednej z ważniejszych postaci, które wpłynęły na nasz region.

Powstanie kolejnej części „Kroniki patrona” Zespołu Szkół Społecznych STO w Żyrardowie.

Termin realizacji projektu: realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2008r. i zakończy się w grudniu tego roku.

Główne zadania projektu :

Opracowanie portfoliów Pawła Hulki –Laskowskiego do przeprowadzenia zajęć wprowadzających dla uczniów klas 0-III, IV – VI oraz gimnazjów.

Zadanie adresowane do najmłodszych mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego:

konkurs plastyczny dla dzieci klas 0-III Powiatu Żyrardowskiego – ilustracje do książki „Podróże Guliwera” w tłumaczeniu Pawła Hulki – Laskowskiego.

Konkurs został przeprowadzony w roku szkolnym 2007/2008; podsumowany w czerwcu 2008r.

Zadanie adresowane do gimnazjalistów Powiatu Żyrardowskiego:

Warsztaty translatorskie – wykład, warsztaty odbyły się w listopadzie 2008r.

Zadanie adresowane do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych Powiatu Żyrardowskiego:

konkurs literacki – „Piszę do Pana…” – list do Pawła Hulki – Laskowskiego

!!! Podsumowanie dziś

Zadanie adresowane do wszystkich mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego:

konkurs fotograficzny dla mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego „Śladami Pawła Hulki – Laskowskiego” – ogłoszony 25 VI – w rocznicę urodzin pisarza.

!!! Podsumowanie dziś

Partnerzy biorący udział w realizacji zadania

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie – oświatowa placówka powiatowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Żyrardowie – kulturalna placówka gminna

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie – kulturalna placówka powiatowa

Lokalne media – TV Żyr, Życie Żyrardowa, Tydzień Żyrardowa, Głos Żyrardowa i okolic

Ludzie realizujący zadania i wspierający nas

Bożena Liszewska –dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

Dorota Gogolewska – nauczycielka ZSS STO

Elżbieta Sowińska – Muzeum Mazowsza Zachodniego, opiekun merytoryczny Gabinetu Pisarza

Maryla Pudełek – Muzeum Mazowsza Zachodniego, pracownik merytoryczny działu ikonografii

Jadwiga Nowakowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie

Małgorzata Graczyk – wicedyrektor ZSS STO

Mariusz Kozłowski – nauczyciel języka angielskiego ZSS STO, tłumacz

Iwona Suchecka – nauczyciel języka angielskiego ZSS STO

Agnieszka Kubicka – nauczycielka ZSS STO

Joanna Kowalska – nauczycielka ZSS STO

Andrzej Szymaniak – nauczyciel, instruktor foto w Młodzieżowym Domu Kultury, organizator powiatowych konkursów fotograficznych.

Dyrektorzy i nauczyciele szkół biorących udział w projekcie.

Koordynator projektu: Teresa Sitarz – dyrektor Zespołu szkół Społecznych STO
Protokół z prac jury Powiatowego Konkursu Literackiego z dnia 08.12.2008 r.

Członkowie komisji konkursowej:

Elżbieta Sowińska – przewodnicząca

Jadwiga Nowakowska – członek

Grzegorz Rębielewski – członek

Konkurs literacki, dofinansowany przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego został ogłoszony na początku września 2008 r. Przeznaczony był dla uczniów klas 4- 6 szkół podstawowych powiatu żyrardowskiego. Prace w formie listów napływały do końca listopada 2008 r. Ostatecznie w konkursie wzięli udział uczniowie sześciu szkół podstawowych powiatu żyrardowskiego. Do konkursu zgłoszono 37 prac.

08.12.2008 r. komisja konkursowa postanowiła przyznać pięć równorzędnych nagród, oraz wyróżnić osiem prac.

Nagrody otrzymali:

Karolina Gajewska, Zespół Szkół nr 7 w Żyrardowie

Sebastian Jarosz, Zespół Szkół nr 7 w Żyrardowie

Aleksandra Wiechetek, Zespół Szkół nr 4 w Żyrardowie

Magda Ładowska, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO w Żyrardowie

Agata Biesalska, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO w Żyrardowie

Wyróżnienia przyznano:

Adriannie Sadkowskiej, Zespół Szkół nr 3 w Żyrardowie

Klaudii Bodeckiej, Szkoła Podstawowa we Wręczy

Robertowi Wolakowi, Szkoła Podstawowa we Wręczy

Natalii Pokorskiej, Szkoła Podstawowa w Guzowie

Aleksandrze Tkaczyk, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO w Żyrardowie

Dagmarze Boguckiej, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO w Żyrardowie

Agacie Dobrasiewicz, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO w Żyrardowie

Julii Nojek, Zespół Szkół nr 7 w Żyrardowie

Przewodniczący komisji konkursowej

Elżbieta Sowińska

Protokół z posiedzenia jury konkursu fotograficznego
pod tytułem „Śladami Pawła Hulki-Laskowskiego”

Na konkurs wpłynęło 130 prac 13 autorów z żyrardowskich placówek oświatowych.

Jury w składzie:
Pudełek Maryla-pracownik merytoryczny Muzeum
Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
Liszewska Bożena- dyrektor MłDK w Żyrardowie -plastyk
Szymaniak Andrzej-instruktor foto-sekretarz

na posiedzeniu w dniu 26.12.2008 roku
1.postanowiło przyznać I miejsca trzem autorom:

Bożęckiemu Andrzejowi –MłDK w Żyrardowie
Wysockiemu Wiktorowi- ZSP nr2 w Żyrardowie
Prusaczyk Karolinie-ZSP nr1 w Żyrardowie

2.wyróżnić prace:
Baran Natalii – ZSP nr4 w Żyrardowie
Liszewskiej Marty- SSP STO w Żyrardowie

Ponadto nagrodzić dyplomami wszystkich uczestników konkursu.
Jury zakwalifikowało prace wszystkich autorów na wystawę.

Sekretarz