Aktualności

PRZEDŁUŻENIE NAUKI ZDALNEJ

27 listopada 2020


Szanowni Państwo, informuję, że nauka zdalna w szkołach zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021r. zgodnie z  rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z poważaniem,
Teresa Sitarz