Rodzice

Rodzice na lekcjach

W Społeczniaku rodzice uczniów biorą udział w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Prowadzą różnorodne zajęcia z uczniami, związane ze swoimi zainteresowaniami i pracą zawodową.

Pan Janusz Adamiak opowiadał o pracy leśniczego i mieszkańcach lasu ilustrując zajęcia pięknymi planszami oraz oprowadzając uczniów po naturalnym środowisku.

Pani Marzena Ignaczak wykorzystując prezentację multimedialną przybliżyła uczniom zasady prawidłowej opieki nad psem i kotem oraz sposoby ich odżywiania.

W bloku „Dźwiękowa rodzina” pan Krzysztof Gwiazda – muzyk, wprowadził dzieci w świat dźwięków.

Lekarz pan Andrzej Liszewski przygotował dla uczniów prezentację multimedialną, nt. chorób zakaźnych, ich leczenia i profilaktyki oraz witamin.

Pan Witold Fornal – zawodowy żołnierz przebywający na misjach w Afganistanie przybliżył uczniom problemy wojny i życia mieszkańców tego państwa.

W lecznicy weterynaryjnej pana Janusza Petelickiego dzieci poznały pracę ze zwierzakami.

Pod opieką pani Agnieszki Gwiazdy dzieci piekły w szkole pierniki. Pani Agnieszka przygotowała ciasto, a uczniowie wyczarowali z niego różnorodne „cudeńka” , które bardzo wszystkim smakowały.

Pani Beata Lubaczewska udzieliła uczniom wywiadu nt. codziennej pracy pielęgniarki na oddziale
w szpitalu.

Na zajęciach gościła pani redaktor Monika Sikorska – pracownik Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. Opowiadała dzieciom na czym polega praca redaktora, jaką drogę musi przebyć książka, aby trafić w ręce czytelników. Uczniowie mieli okazję pobawić się w wyszukiwanie błędów
w wierszach, obejrzeć książki napisane w języku japońskim i chińskim.

Państwo Zielińscy udostępnili nam swoją kwiaciarnię, w której dzieci miały możliwość zapoznania się z różnymi gatunkami kwiatów doniczkowych i ciętych, poznały sposób ich hodowli, przyzwyczajeń
i upodobań. Poznały również rośliny charakterystyczne dla innych krajów i kontynentów.

Pani Anna Maniewska wspomaga nas podczas imprez uroczystości swoim talentem muzycznym. Dzieli się nim też z dziećmi ucząc ich żeglarskich piosenek i zabaw.

Pani Małgosia Kuran jak profesjonalna wróżka poprowadziła andrzejki.

W ubiegłym tygodniu uczniowie kl. IV i V mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu autorskim
z dialogistką serialu „Na wspólnej” panią Joanną Turkowską, która pokazała jak z drabinki zrobić dialogi. Przed nami wycieczka na plan filmowy do Sękocina.

Rodzice uczestniczą nie tylko w zajęciach, ale także w różnych uroczystościach szkolnych – przedstawieniach teatralnych, biegach terenowych (PP. Ewa Wiejcka, Magdalena Składnik, Barbara Musiej, Małgorzata Kszczotek, Edyta Kurek, Paulina Dębecka,, Marzena Ignaczak, Anna Ciaszkiewicz – Maniewska).

Małgorzata Graczyk – wicedyrektor