Aktualności

Sportowy Okrągły Stół

13 listopada 2014

W listopadzie odbyła się szkolna debata na temat zajęć wychowania fizycznego. Pani dyrektor powitała tych, którzy usiedli do Sportowego Okrągłego Stołu. W obradach wzięli udział nauczyciele wychowania fizycznego oraz uczniowie z najstarszych klas naszej szkoły. Przewodniczyła gimnazjalistka Daria Różańska.
Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali materiały dla uczniów, zapoznali ich z przewidywanym porządkiem obrad, zebrali deklaracje chęci wystąpień na poszczególne tematy. Uczniowie, korzystając z otrzymanych materiałów, a także innych źródeł informacji przygotowali się do debaty. Podczas niej w grupach pracowali nad przemówieniami na wybrane przez siebie zagadnienia.
Wszyscy uczestnicy bardzo zaangażowali się w przedsięwzięcie. Nasze doświadczenia z poprzedniej edycji wpłynęły na świadomość jak wiele jest w naszych rękach. Przekonaliśmy się, że warto rozmawiać i działać wspólnie.
Wśród zadań dodatkowych największą popularnością cieszyły się: zajęcia poza szkołą, zdrowe odżywianie, projekt edukacyjny, aktywne przerwy, mini fit oraz wf dla dziewcząt. Ustaliliśmy, że właśnie to ostatnie zadanie będziemy opisywać w najbliższym semestrze na szkolnym blogu. W kolejnym semestrze wyjdziemy na wf-ie poza szkołę. Będziemy też realizować w miarę możliwości inne zadania.
Tegoroczny Sportowy Okrągły Stół był udanym przedsięwzięciem. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników udało się udowodnić, że wierzymy w fajny wf. Wiemy, że chcieć- to móc. A my bardzo chcemy być aktywni!