STO Szkoła Podstawowa

Podstawowe informacje

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie jest jedną z najstarszych szkół niepublicznych w Polsce. Powstała 1 września 1991 roku z inicjatywy rodziców i nauczycieli, którzy postanowili urzeczywistnić własną wizję kształcenia i wychowania młodych ludzi, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr WSN-0145-219/91/KPS z dnia 16.07.1991 r.

Szkołę z dniem 31.08.1999r.wpisano pod numerem 5/99 w ewidencji niepublicznych placówek o światowych działających na terenie miasta Żyrardowa prowadzonej przez gminę Miasto Żyrardów.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Świadectwa i zaświadczenia szkolne są honorowane we wszystkich innych placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Organem założycielskim szkołę jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Obecnie organem prowadzącym placówkę jest Samodzielne Koło Terenowe nr 148 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie.

Nadzór nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Od roku 1993 szkoła ma charakter integracyjny – uczęszczają do niej uczniowie niepełnosprawni. Od 1 września 1999r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO obok Społecznego Gimnazjum STO, wchodzi w skład Zespołu Szkół Społecznych STO w Żyrardowie. Wszystkie placówki mieszczą się przy ulicy Armii Krajowej 3.

 

Najważniejsze dokumenty Społecznej Szkoły Podstawowej

Załącznik do Regulaminu Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie

Organizacja funkcjonowania szkoły od września- tekst jednolity zmiany 1.10

Załącznik nr 1 do Regulaminu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie

SSP STO Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego (3) (1)

ZARZĄDZENIE Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie dziennika elektronicznego

zarządzenie

ZARZĄDZENIE Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie dziennika elektronicznego

zarzadzenie 10_dyrektora_w_sprawie_wprowadzenia_w_szkole_dziennika_elektronicznego (1)

Zarządzenie Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie w sprawie modyfikacji WSO do nauczania zdalnego

zarządzenie dyrektora WSO (1)

Załącznik nr 1 do Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie

Statut zalacznik SSP 2020 (2)

Statut Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie

statut-październik-2019

Załącznik nr 2 do Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie

WSO-SSP-2015-

Statut Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie

statut listopad 2017

Załącznik nr 1 do Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie

Statut zalacznik SSP 2017

Statut Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie

Statut SSP

Załącznik nr 1 do Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie

Statut zalacznik SSP 2015

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie

WSO SSP 2015

Regulamin Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie

REGULAMIN SSP wrzesień 2018