Aktualności

Święto Ziemi 2015 roku

30 kwietnia 2015

Kapitał ludzki narodowa strategia spójności

 

W dniu 26 kwietnia nas uczniowie w ramach obchodów Dnia Ziemi uczestniczyli w festynie na Polach Mokotowskich.

Światowy Dzień Ziemi – to największe ekologiczne święto świata, obchodzone obecnie w 192 krajach. Różnie na całym świecie odbywają się te obchody – są marsze, wystawy, wiece, wspólne sadzenie drzew. W Polsce tradycją jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest ważna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas jego trwania prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, wyższe uczelnie, jednostki Lasów Państwowych i wiele organizacji pozarządowych. Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2015roku poświęcone były promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej – Dzień Ziemi 2015 obchodzony był pod hasłem – „Z energią zmieńmy źródła” i festyn poświęcony był w głównej mierze tej tematyce.
Co robili uczniowie?
• Uczniów bardzo zaciekawiła Kraina Małych Przyjaciół OZE, czyli ekologiczne warsztaty edukacyjne i artystyczne o energii odnawialnej. Było mnóstwo konkursów, quizów oraz zabaw,. astronomiczna lekcja o klimacie.
• W laboratorium przemian chemicznych uczniowie oglądali bardzo ciekawe przemiany fizyczne i chemiczne.
• Stół Darów Ziemi – produkty tradycyjne i ekologiczne – pozwolił na skosztowanie zdrowej żywności.
• Ekspozycja Lasów Państwowych pozwoliła uczniom zrozumieć jak funkcjonuje ekosystem leśny.
• Ekspozycja Parków Narodowych uświadomiła , jak ważną rolę pełni w ochronie środowiska ta forma jego ochrony?.
• Celnicy uświadomili problem przemytu chronionych zwierząt ?.
• Były warsztaty o różnej tematyce.
• Uczniowie uczestniczyli w grach sprawnościowych
• Niektórzy losując ciekawe nagrody wspomogli fundacje na rzecz zwierząt.
• Uczniowie przywieźli mnóstwo pamiątek i materiałów edukacyjnych.
Mimo, że pogoda odrobinę kaprysiła humory dopisały i radośni wrócili do Żyrardowa.
Już czekają na wyjazd w przyszłym roku.