Aktualności

Uczeń Ratownik

22 listopada 2013

Uczeń Ratownik

 projekt edukacyjny Falck Medycyna

w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie

 

Uczeń Ratownik to innowacyjny ogólnopolski projekt edukacyjny Falck Medycyna. Polega na przeprowadzaniu nieodpłatnych szkoleń z pierwszej pomocy wśród uczniów klas IV-VI.

21 listopada gościliśmy w naszej szkole ratowników medycznych , którzy wciągnęli wszystkich uczniów do działań przedmedycznych. Zamiast suchego wykładu odbyła się dynamiczna pogadanka z pokazem, prezentacja multimedialna i ćwiczenia praktyczne. Uczniowie mocno zaangażowali się w role ratowników. Opatrując „poszkodowanych” zużyli metry bandaży, wykonali dziesiątki ucisków i wdechów na fantomach.

 Ponadto ratownicy medyczni zaprosili uczniów do super wyposażonego ambulansu ratunkowego.

Oddzielnym blokiem zajęć były scenki wzywania pomocy przez telefon. Okazały się nader trudne – jak w stresie podać wszystkie informacje, o które pyta dyspozytor? Jak jednocześnie wykonywać polecenia? Po ćwiczeniach wydaje się trochę łatwiejsze.

Po kilkugodzinnych zajęciach uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa. Ratownicy przekazali naszej szkole tablicę pamiątkową, potwierdzającą uczestnictwo w programie „Uczeń Ratownik”.

Najważniejszym celem przedsięwzięcia przeprowadzonego przez firmę Falck Medycyna jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży umiejętności z zakresu pierwszej pomocy oraz pokonanie lęku przed jej udzielaniem. Do projektu Uczeń  Ratownik Falck Medycyna włącza lokalne środowiska ratownicze. Autorski pomysł Falck Medycyna spotkał się z aprobatą władz oświatowych, uzyskując patronat lub rekomendacje wojewódzkich Kuratorów Oświaty oraz organów założycielskich prowadzących szkoły podstawowe.

Serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor Martyny Baryckiej, koordynatorów-  Wojciecha Jóźwiaka i Tadeusza Oskiery oraz ratowników medycznych prowadzących zajęcia z uczniami-  Weroniki Sawickiej, Joanny Leskiej, Doroty Saleckiej, Mateusza Sieradzana i Michała Olborskiego.

 

Koordynator szkolnego projektu

 Iwona Oskiera-Gałecka