Aktualności

UWAGA!

9 kwietnia 2019

Informuję, że w dniach 10.04 – 12.04.2019 r. odbędą się egzaminy dla kl. III gimnazjum.

W dniach 15.04 – 17.04.2019 r. egzaminy dla ósmoklasistów.

Przerwa świąteczna obowiązuje od 18.04 do 23.04.2019 r.W wymienionych dniach odbywają się tylko zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Nie realizowane są zajęcia lekcyjne.