Aktualności

Węzeł gordyjski

13 marca 2013

 

          Na zajęciach z zakresu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w klasach 2-3 uczniowie mieli okazję zmierzyć się z niezwykłym zadaniem polegającym na rozwiązaniu węzła gordyjskiego utworzonego z własnych rąk. Jest to zabawa beż użycia rekwizytów, stanowiąca możliwość rozwiązywania problemów dzięki komunikacji. Uczniowie przekonali się, że działanie „na ślepo”
i bez porozumienia z innymi do niczego nie prowadzi, a grupa może rozwiązać to zadanie tylko wtedy, gdy wszyscy będą wspólnie decydowali o kolejnych krokach, gdy wysłuchane, przedyskutowane i zrealizowane zostaną różne propozycje. Zajęcia zakończy się sukcesem dzieci – wszystkie węzły gordyjskie zostały rozwiązane.