Wycieczka do Instytutu Ogrodnictwa 
w Skierniewicach