Aktualności

Święto Niepodległości.

9 listopada 2012

W piątek, 9 listopada szkoła przywitała uczniów zmienionym wystrojem. Nad wejściem powiewała biało – czerwona flaga. Na korytarzach szkolnych ze ścian spoglądały różne postacie, ubrane po cywilnemu i w mundurach wojskowych, pod sufit aż sięgała ustawiona w stojaku flaga. Wszystkich zainteresował ten nowy wystrój szkoły. Już na drugiej lekcji okazało się, że to klasa trzecia gimnazjum przygotowała wystawę pt. Twórcy Niepodległej Rzeczpospolitej, poświęconą plejadzie „Ojców założycieli” II Rzeczpospolitej.
W czasie następnych lekcji wszystkie klasy zapoznały się z wystawą i uczestniczyły we wspólnych rozmowach z udziałem nauczyciela historii p. Włodzimierza Graczyka nt. odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę w 1918 roku i naszym patriotyzmie dzisiaj. Niespodzianką dla wszystkich był występ uczniów klasy drugiej, którzy pod kierunkiem pani Małgosi Graczyk zaprezentowali z niezwykłą ekspresją jedną z najbardziej znanych pieśni legionowych „Pierwszą Kadrową”.
Kolejnym punktem obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole był udział w projekcji filmu przygotowanego przez nauczyciela historii nt. utraty i odzyskania polskiej państwowości. Uczestnikami projekcji byli uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz klasy trzeciej gimnazjum.