Aktualności

Zajęcia z tańca

21 marca 2013

 

haLjc20RaDIbdadUq5Fj01kfP5BdeFg3VU5RCptTvmGOcmtx/Ldr57qmH3w8a5ye 3Puikia0vtbNEtNwnWu8VH94tjmaJE98hpA58cvv7kYeWryifVRFa9mhF7EePhWf6Xpwxq 77P945NUeblqtNyyW8HslxRxY/6/B1kTPnDcNAqj9SLpSEfBzE6sAyB17OmRdCyKnyaCuvHeAXJ8 3eVOAPDwFgkjsyEtmd8nUwxY9YjQc8PLw7FP94dT3S7sARzXVHzLv27G5s5SypFViR YAt0OkDgt5uF2APU VS0hVH/OHjWcglWlp6cpAfG 41yJSuGUVFmMYcs6v5SbgIUWbUOCpxBHE2REXgvsSBU5PSqA2DKPI56P4kj95QwAhBGL6VcFgfTSKLfmJRKIpFkN9SorCGLBebIrF8FWirzxFm7FWQ8IA5fMoa3/nu6eMc5MdboVKo4ktUv/5 sDhrCtUbb9TnLxDfPItUFWcnSxOfOf5yKIbn2644gcofaPoZ7/RpuXunJoDtj79309M8tfn//5gGm8261pJMaxSccSep5CZDthbSTEWuQda1zvHEFlnqYzBVDtfzfkGsvmZ6nYHlmtty1sd0quRxrXYe4fl11npfPhv9ZXQuYJU5GXLiVCJRIIOUjW/tNdejhoR8lC/KRbDGg7O0AKPR9O08kCAVmZoRY4 CBlX5sEgc0C5EIdIzVuwKW/BJrI37bft49mZJevkJiNA6qX3xNGsgeYpouW gcNZ4miWaL TkNp LPuhjesHg1fJ JWr9I0bF29DOurOqTkvzpjlWtzg vXrjNTrTgqhLMEkf59T3X5JJO9NZywqubi2 qv9zUo1OQOJlq698bYh93F2lZUrd5lSPAAX5hYpW10VyXcpNG/uNCcMpFpZK24H5/eWtbmWVDtZL66tlqvJLoLMWqnVoVCh14sd3vJuQxmpInn/KoSbCr1eOcoEKxUVUEcGLgoASlaqvCjUdR152RhMgccDvILs5h8ISCM8lbdgk81m/6fWPJOG13UoK/X4Hf17pw40T5GX/ KTbzW8M/um3 5xVbzlqnjLtexNBayxHz2GDP97F25G/IqR6lyIeA6riRwcy6DMtqpCVXznv5w1e5S8eORhpIIdpRm8xTXuSpUqzoNwkLGoBHsEbDqBVxfDs6yT3rUgv8JYVNJdudrytxVkmqf3LshWKhxTuDUfCIuFPOrACG2KxapDIQAUJicsUDI5IWIlIVgIIcO3PhqVE6fwQE7ygT9BCEH7psirYM6gEiO4BfUf64qIsMTQ0bkF9Rc/FS33DSJVWv4//tJzruXaIE pLHuT2Bqe6cOSn7wB Rvec/gG0w/UyHkVhBjsEabjmMGoPnIv5IUD5QxTb8jDEELQccUjQ6dAb/SYqlEyB1Wgx/JIUF/e4KzsHQA6MQB52PKdX6gTPKskmtCFVAWD5lMP63d Usm8mpajVbgLycjPwkpbA0YXAJ129J9CFBS6wIZ68uwnEgn49/ExU6rB2ARtye8vhMA KKRJEWqpmqZp1JbiE3KHcqSBeqgKBtG5 f7TYsS3oH4k8EL7sWzj3GQK7r/f uC A57h/vxUaqR2rRMn7 jdntMXyyaqDhzOuif0mqvyoKvyoGtFs2u5NliIqhVv3RB4c9mjFdq03Ft 9Sp5A5wjlRwu5L1GSB2AgA8Frm7yqmA2o3/xhiHchMmTPhZCiCKfT97Qht9doLNjrzHmZ4wEbiBErtCwOhQqDwSQaYAKtDMEOMMnibaCoGfsU6YTwZEkt/UXF8s7TDBa8sTTNgQagNKETg0XPlUeucwbLsdzOiRrwmrkean7DnjOnMwa7m38nSG177T49L6 WHbv9pze7Tn9e6eCqmteLndVtbiqWgapCrASW5MW67JHK8IzfVccAmW7hoVUQJCQCsTQY8AokUjgRrlCCDym gAZ0oPRJ8KF8MsAjkRYf/Ke5KiJzR5kMFICKThFLiQgVVy9aKImsjVKPWDSpuPEXKoDZxb1gzETUjGL4FnKVEUnRT4fBkO2qjKkkWvA6FLCNZnqmcXKlEaOVISh0vhV1KGQ2n9BfPHTPu3uy7W5l2tze7fn9DZO6987tXPvAzf9ds8gUm3BWuxb/ZOF62Q367CQCntTRphIckTOq5cJ5bfa0yb/4pgQApYd/QKEpmn44UYsnKkr5HnILht4lIBaTdPQiTIG9KnrOtKw0A/54wE7AjGE1BCYmdWhEJCqjFnOF0FkQD4pbpYum fKK nwNXco3J0ev qR2Z4nrGR/kSK4m yPsGSN491TnSXiw7sv1c7qbVkb3xOCodoXy75ioirFBNbbSl 7ytm67M38sFNHD61h4diG80XeCEzsqAoGKckUZAFEwGKYriIZeRTJNb6u69jtipw7uimObFqCm0JCanUoBPzRVmXZihQSv2hUNDcgd0 2tUkYOXViHrMMVvgZRNLcFkLA3BZJw7w6FJLjVKO9KYA1cuG3nvxX32Qdkk0EyyPmLKIJrvGK1K51A2dm9CVex3 rtNN/fmt b O03u0594Res0bqIFjftXEFOEcqjDshBBzb OFZIQT85eQ4h7e0KhiE7SmSmfzk8RRJjwFxB0BETaz66UOJxGORDPWQSwHVcEa0km9/pes6ucnJj45RwbmOCtitjGpUvykWKw8EYPkqt9OmMfuTuxvwF2EB UrRLW40iRAW2qLaGGwKmMjCvCuHpGkbOz66QgiEwvFYrkOifE98hlEfb6tiIsBEhbOIOh/jSx7nGr9IlUe5Sjt9T i1gcNZH9cV2PHUHqzLNedIZbGuC2H9gQQVzMFwIiHCiXuC0GRPdWiClzvByobqIzAAgGKOp/veY6qmDc3X6tpZTpTi5n7aaVdVy EPfrB2Q9kQMF150FV5UHUFJNnKSGX9iwlLFhiPWCrRT4rS7/RQZSxKqA4dR8aIUp9yQomwME7h05dvVT5mF8tKQ3ZIXbq14qGN64met/pjt/pj/16hobiWa64Vza6yva7SN1xle5FKdRVVKw/mb/5wjK HxRptUaqJ7MJuS/6GkhyNRCDR3IOMRaoPi1X2nFK0gK3U60h2SL3pt3u ubJpUumeW/0xchl8e96Wb8/bcsuvXv3a0t2uynev2KpY75PFWtXiqjyY/9LRMb4eFmtUBVc4hTFhtCo/S4ewJPYayXWoExmLqA9oUl42Ofc1TcMRuk8 I3Wcyw6pcvm3FW9/e96WW/2xSaV7JpXu drS3TcE3rwS3Kfk/xXNVzhb1cJIZbFYE0pOkQqqpvSoLtcGF/4rmmVDlZHKYrEmlIaBVLsyaJ8edFW y1Yqi8WasLJG6vrWs8NDaorCSGWxWBNK1kiF9p 6sL717CrtdP5LR//zhVZGKovFYtnLDqmKzv zF5BduudU/ktHGaksFoulaBhINetkZ8/ UxdWaacLX03cteEDRiqLxZrgGhFSzTp8truh/Qv4Cu7a8AEjlcViTShlGKksFos1kcVIZbFYrIyJkcpisVgZEyOVxWKxMiZGKovFYmVMjFQWi8XKmBipLBaLlTExUlksFitjYqSyWCxWxsRIZbFYrIzp/wFJgSThSqUpSAAAAABJRU5ErkJggg==” />

W ramach projektu „Dziecięcej akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – grupa biorąca udział w zajęciach sportowo-wychowawczych gościła panią Monikę Tokaj instruktorkę Zumby z Fitness Tribe w Żyrardowie, która w formie radosnej
i energicznej zabawy wprowadziła dzieci w świat muzyki i tańca.

Mimo zmęczenia, uśmiechy na buziach uczniów gościły do samego końca zajęć 🙂

 

 

Serdeczne podziękowania dla p.Moniki Tokaj– za poprowadzenie zajęć

 i p.Iwony Łękarskiej – za pomoc w organizacji