Menu

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

tel. 46 855 48 38

e-mail: sekretariat@stoz.pl

https://www.facebook.com

O nas

  • Logo

Co nas wyróżnia?

Działania zmierzające do kształtowania ucznia jako osoby w sensie umysłowym, duchowym, społecznym, kulturalnym i fizycznym.

Indywidualizacja nauczania poprzez dostosowanie treści, metod, form i tempa pracy do każdego ucznia.
Wspólne opracowywanie, wraz z nauczycielami 
i rodzicami, planu rozwoju ucznia gimnazjum.
Realizacja autorskich lub zmodyfikowanych programów nauczania.
Różnorodne projekty edukacyjne, w tym dofinansowane ze środków UE. Uczniowie są współautorami i wykonawcami – pod opieką nauczycieli – wielu projektów edukacyjnych 
o zróżnicowanej tematyce.
Szeroka oferta zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, modyfikowana w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczniów i rodziców.

drukuj całą stronę

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie

ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów
NIP: 838-187-01-26

http://www.stoz.pl/
https://www.facebook.com/

Organ prowadzący:
Samodzielne Koło Terenowe nr 148 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Prezes:
Teresa Piech

 

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie