Menu

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

tel. 46 855 48 38

e-mail: sekretariat@stoz.pl

https://www.facebook.com

Oferta dla klas IV-VIII

Oferta dla klas IV-VIII

1. Program edukacyjny

 • realizacja podstawy programowej na wysokim poziomie, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów
 • profesjonalne zajęcia przedmiotowe prowadzone przez doświadczoną kadrę
 • zwiększona liczba godzin z przedmiotów ujętych w podstawie programowej
 • bogaty wybór zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:

 • Matematyka 200 godz. zajęć ponad plan MEN
 • Język angielski 200 godz. zajęć ponad plan MEN
 • Język niemiecki / hiszpański 390 godz. zajęć ponad plan MEN
 • Język angielski – innowacje pedagogiczne
  • korespondencja – współpraca międzynarodowa i krajowa eTwinning za pośrednictwem technologii komunikacyjnych i informacyjnych nawiązujących do omawianych na lekcji tematów,
  • oferujemy zajęcia online z lektorami native speakers, naszymi partnerami z krajów anglojęzycznych
  • praca z lekturami w języku angielskim z zasobów biblioteki szkolnej
  • w ramach zajęć – cykle lekcji przyrody, historii, plastyki, techniki w języku angielskim z wykorzystaniem specjalistycznych artykułów w czasopismach
  • projekty anglojęzyczne – Magazyn dwujęzyczny, Create a comic book, Write a poem, Dzień Języka Angielskiego, Adventure with Reading
  • nauczanie dwujęzyczne poprzez wprowadzenie elementów zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego
  • przygotowania do egzaminów Cambridge
 • Klub ORTOGRAFEK IV-V – innowacja pedagogiczna
 • „Od anatomii do fizjologii organizmów –obserwuję, badam i analizuję” – innowacja pedagogiczna
 • Koło taneczne
 • Koło teatralne
 • Zajęcia wokalne
 • Planszówki
 • Karate (częściowo odpłatne)
 • Basen z dowozem – 2 godziny tygodniowo w drugim półroczu w każdej klasie
 • Zimą zajęcia na lodowisku
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 • TUS
 • Warsztaty rozwojowe i z komunikacji, umiejętności społecznych

Szkolne inicjatywy

 • Lekcje muzealne, terenowe, kino, teatr
 • Połykacze książek
 • Dzień Dyni
 • Obchody wydarzeń dni nietypowych ( Dzień Zwierząt, Dzień Ziemi, Dzień Matematyki)
 • ,,No back pack Day”- dzień bez plecaka

Specjalny program przygotowujący do egzaminów zewnętrznych w ramach czesnego:

 1. systematyczne monitorowanie osiągnięć każdego ucznia
 2. fakultety j. polski w kl. VIII – dodatkowe ok. 30 godzin
 3. fakultety matematyka w kl. VIII – dodatkowe ok. 30 godzin
 4. fakultety język angielski w kl. VIII – dodatkowe ok. 30 godzin
 5. wewnątrzszkolne próbne egzaminy
 6. szkolenia dla uczniów i rodziców – procedury i instrukcje przeprowadzania sprawdzianu
 7. Zajęcia – „Jak radzić sobie ze stresem?”

To pozwala naszym uczniom osiągać najwyższe wyniki egzaminów

Średnie wyniki procentowe egzaminów ósmoklasisty w roku 2022

Zakres

Nasza szkoła

gmina

powiat

woj

kraj

języki polski

69

59

60

64

60

matematyka

81

56

55

62

57

angielski

78

67

65

72

67

 

 • Z matematyki dwóch uczniów uzyskało 100%,trzech 96%, trzech powyżej 70% i tylko dwóch poniżej 70%
 • Z języka polskiego trzech uczniów uzyskało powyżej 80 %, sześciu powyżej 70%
 • Z języka angielskiego jedna osoba uzyskała 100 %, cztery powyżej 90%, trzy powyżej 70%

2.Program wychowawczo- profilaktyczny

Zgodnie ze strategią STO szkole przyświeca triada wartości w wychowaniu:

 • odpowiedzialność – można na mnie polegać, świadomie przyjmuję na siebie zobowiązania, staram się z nich wywiązać, liczę się z potrzebami i uczuciami innych ludzi.
 • uspołecznienie – udzielam się na rzecz innych
 • dzielność – daję sobie radę z przeciwnościami losu, potrafię przyjmować porażki i podnosić się po nich, jestem człowiekiem zaradnym i aktywnym, umiem konsekwentnie zmierzać do celu, nie sprawię innym zawodu w trudnej sytuacji.
  Przyjmujemy założenie, że skuteczna obrona przed zagrożeniami wymaga zdobycia pozytywnych umiejętności i kompetencji, co stanowi nieodłączną część działań profilaktycznych. Podejmujemy działania uwzględniające założenia profilaktyki pozytywnej. Są one bardziej odpowiednie do potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, a tym samym bardziej skuteczne w przeciwieństwie do działań profilaktyki defensywnej opartej na interwencjach i kontroli.Równolegle preferujemy założenia profilaktyki zintegrowanej - całościowe spojrzenie na różnorodne formy zagrożeń oraz na kompetencje życiowe, którymi powinien dysponować młody człowiek. Do działań dołączamy edukację humanitarną, której misją jest budowanie społeczeństwa otwartego, wolnego od nietolerancji, ksenofobii, rasizmu i uprzedzeń.
 • Pozytywna dyscyplina - tworzymy więzi, budujemy poczucie bezpieczeństwa. Szanujemy perspektywy ucznia, okazujemy mu zrozumienie, troskę oraz wiarę w jego możliwości. Nasi nauczyciele mają za sobą doskonalenie w zakresie wychowania bez kar i nagród. Odkrywamy, że błędy są doskonałą okazją do nauki.

3. Wsparcie specjalistów

Psycholog szkolny wraz z pedagogiem specjalnym, logopedą, terapeutami pedagogicznymi aktywnie wspierają wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Prowadzą zajęcia, konsultacje i godziny otwarte dla wszystkich potrzebujących. Dzięki tej współpracy dobrze rozumiemy wyzwania, z którymi zmagają się dzieci i rodzice na każdym etapie edukacji. Wspomagamy uczniów, by lepiej radzili sobie z wyzwaniami szkolnymi.

 

www.stoz.pl

96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 3, tel. 468554838, sekretariat@stoz.pl

Dowiedz się więcej! Zadzwoń. Umów się na spotkanie.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie

ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów
NIP: 838-187-01-26

http://www.stoz.pl/
https://www.facebook.com/

Organ prowadzący:
Samodzielne Koło Terenowe nr 148 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Prezes:
Teresa Piech

 

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie